Việt Nam thuộc nhóm các nước đầu tiên trải nghiệm ứng dụng YouTube ngoại tuyến

Việt Nam thuộc nhóm các nước đầu tiên trải nghiệm ứng dụng YouTube ngoại tuyến

VietTimes -- YouTube Go là ứng dụng được xây dựng để ưu tiên xem ngoại tuyến (offline) và vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi kết nối kém hoặc không có kết nối. Ngoài Việt Nam, bắt đầu từ ngày hôm nay YouTube Go hiện có trong bản beta tại Ghana, Kenya, Malaysia, Philippines, Senegal, Nam Phi, Sri Lanka, Tanzania, Thái Lan và Zimbabwe.