Khởi động dự án 126 triệu USD cho y tế cơ sở, nhằm tạo sự bứt phá về chất lượng từ tuyến dưới
Bộ Y tế:

Khởi động dự án 126 triệu USD cho y tế cơ sở, nhằm tạo sự bứt phá về chất lượng từ tuyến dưới

VietTimes – Sáng nay, 25/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chính thức khởi động dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở” với tổng vốn 126,25 triệu USD, nhằm nâng cao chất lượng của mạng lưới y tế cơ sở ở 13 tỉnh còn khó khăn.