Dự án tỷ đô lập tuyến đường thuỷ xuyên Á dọc sông Hồng của Bầu Thuỵ

Dự án tỷ đô lập tuyến đường thuỷ xuyên Á dọc sông Hồng của Bầu Thuỵ

Dự án Giao thông đường thuỷ xuyên Á và thuỷ điện trên sông Hồng trị giá khoảng 24.500 tỷ đồng, do công ty con của Tập đoàn ThaiGroup đề xuất, đặt mục tiêu thúc đẩy giao thương với Trung Quốc đang được cơ quan chức năng xem xét. Bộ KHĐT đã có văn bản trình Thủ tướng phê duyệt dự án này.