Xu thế dòng tiền: Chờ đợi gì tháng 9?

Xu thế dòng tiền: Chờ đợi gì tháng 9?

Bán bớt cổ phiếu và duy trì tiền mặt lớn là chiến thuật được áp dụng trong ngắn hạn...
Với sự thận trọng cao độ trong tuần trước, không có gì bất ngờ khi các chuyên gia được phỏng vấn đã thực hiện giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống trong nhịp tăng mạnh vừa rồi.