Bài 3: Mỹ cần học tập Úc về thống kê, kiểm soát nội dung tranh cử
Khuynh hướng Xã hội chủ nghĩa trong tranh cử ở Mỹ

Bài 3: Mỹ cần học tập Úc về thống kê, kiểm soát nội dung tranh cử Analysis

VietTimes -- Nước Mỹ có GDP 21,3 ngàn tỉ USD nhưng đang gánh khối nợ công 22,5 ngàn tỉ USD. Lãi vay trên tổng nợ quốc gia khoảng 300 tỉ USD mỗi năm. Tổng thu ngân sách liên bang hàng năm khoảng 4 ngàn tỉ USD, thâm hụt ngân sách liên bang mỗi năm cỡ 1 ngàn tỉ USD: với hệ thống Mỹ hiện đương, tăng thu ngân sách dường như là bất khả. Vậy các ứng cử viên cứ tuyên bố những chương trình quá tốn kém sẽ lấy nguồn chi từ đâu? Nước Mỹ cần học tập nước Úc trong việc thống kê, kiểm soát những tuyên ngôn tranh cử ra sao?