Ứng dụng ALAX sắp ra mắt chính thức tại Việt Nam

Ứng dụng ALAX sắp ra mắt chính thức tại Việt Nam

Trước nay, các nhà lập trình đang bị bó hẹp trong hai sân chơi là Google Play và App Store với những điều khoản không lấy gì làm thoải mái. Thì tới đây, mọi việc sẽ dễ thở hơn khi có một cửa hàng game mới mang tên ALAX chính thức được ra mắt, mở rộng sân chơi và cơ hội quảng bá game cho các nhà phát triển.