Việt Nam đứng đâu trên bản đồ Chính phủ Điện tử thế giới?

Việt Nam đứng đâu trên bản đồ Chính phủ Điện tử thế giới?

VietTimes – Ngày 19/7 vừa qua, Liên Hiệp quốc đã công bố “Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử 2018” của tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong mấy năm gần đây, Việt Nam đã có những bước chuyển đáng ghi nhận trong việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như cải thiện hạ tầng viễn thông. Vậy Liên hiệp quốc đã đánh giá vị trí của Việt Nam như thế nào so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới?