TS Trần Du lịch: “Đà Nẵng cần nhìn về phía trước, tạo ra cơ chế tự chủ, tự quyết để tăng tốc“

TS Trần Du lịch: “Đà Nẵng cần nhìn về phía trước, tạo ra cơ chế tự chủ, tự quyết để tăng tốc“

VietTimes -- "Đà Nẵng đã có nhiều xáo trộn nhất định sau những sự kiện vừa qua, nhưng Đà Nẵng cần nhìn về phía trươc, cần tạo ra những cơ chế tự chủ, tự quyết để tăng tốc và về đích theo đúng tinh thần Nghị quyết 43 vừa được Bộ Chính trị ban hành cho Đà Nẵng"- TS Trần Du Lịch nói.