Từ vụ Hồ Duy Hải: Làm sao để tránh được án oan?

Từ vụ Hồ Duy Hải: Làm sao để tránh được án oan?

VietTimes – Trong tố tụng, đặc biệt trong tố tụng hình sự, cần có một thiết chế khách quan, độc lập, không sử dụng lại, nghiên cứu lại từ những nội dung cụ thể, ý kiến cụ thể, hồ sơ cụ thể đã có. Những người tham gia tố tụng đặc biệt trong các vụ án có dấu hiệu oan sai cần xem xét lại vấn đề từ đầu mới mong tránh được án oan.