Cách mạng công nghiệp 4.0 không thể chấp nhận cán bộ 0.4
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng:

Cách mạng công nghiệp 4.0 không thể chấp nhận cán bộ 0.4

VietTimes – "Hiện nay, tại VPCP Việt Nam hầu như không ký "tươi" trên văn bản giấy nữa. Khi lãnh đạo không ký thì cấp dưới đương nhiên phải sử dụng hình thức điện tử. Trong cách mạng công nghiệp 4.0, không thể chấp nhận cán bộ 0.4", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.