Nhiều đại biểu vẫn băn khoăn Luật ANM có thể can thiệp tới các quyền riêng tư của người dân

Nhiều đại biểu vẫn băn khoăn Luật ANM có thể can thiệp tới các quyền riêng tư của người dân

VietTimes – Có ba vị tướng, đại diện cho ba cơ quan khác nhau ngồi tiếp thu các ý kiến thảo luận về dự án Luật An ninh mạng tại Quốc hội ngày 29/5. Tuy nhiên nhiều ý kiến đại biểu vẫn băn khoăn vì quy định tại dự thảo có thể chồng lấn, can thiệp tới các quyền dân sự của người dân, doanh nghiệp.
Bỏ yêu cầu Google, Facebook, Viber đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Việt Nam

Bỏ yêu cầu Google, Facebook, Viber đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Việt Nam

VietTimes -- Trong dự thảo Luật An ninh mạng, Ủy ban QP&AN đã lược bỏ quy định “đặt máy chủ trên lãnh thổ Việt Nam” và chỉnh lý theo hướng lưu trữ tại Việt Nam dữ liệu người sử dụng Việt Nam và các dữ liệu quan trọng khác được thu thập, tạo ra từ hoạt động khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia của Việt Nam.