Vĩnh biệt Windows Vista

Vĩnh biệt Windows Vista

Sau một thập kỷ tồn tại và hoạt động, cuối cùng Windows Vista cũng được Microsoft lên kế hoạch an nghỉ ngàn thu. Chính xác là vào ngày mai, 11/4, hãng phần mềm khổng lồ sẽ ngừng hỗ trợ hệ điều hành 10 năm tuổi này.