Vingroup muốn huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ

Vingroup muốn huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ

VietTimes -- Tập đoàn Vingroup dự kiến sẽ tiến hành chào bán 250 triệu cổ phần cho nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài với mức giá trên 100.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 40% số tiền, trên tổng số 25.000 tỷ đồng dự kiến thu về, sẽ được sử dụng để trả các khoản gốc và lãi vay trong năm 2019.