Tham gia “số hoá”, chủ tiệm tạp hoá kiếm “một vốn… triệu lời”

Tham gia “số hoá”, chủ tiệm tạp hoá kiếm “một vốn… triệu lời”

Mùa mua sắm cuối năm nay được xem là cơ hội lớn nhất để ngành bán lẻ “gỡ gạc” lại một năm nhiều biến động. Vốn có sẵn những lợi thế riêng biệt, lại bắt tay với những “ông lớn” có tiềm lực tài chính, công nghệ; tạp hóa Việt có thêm động lực để giữ vững thế áp đảo trong thị phần ngành bán lẻ.