Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện NCCS và PTTT: “Sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ trực tuyến cho người dân không nằm ở hạ tầng kỹ thuật”

Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện NCCS và PTTT: “Sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ trực tuyến cho người dân không nằm ở hạ tầng kỹ thuật”

VietTimes – Nhận xét về thực tiễn ứng dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, cho rằng sự liên thông trong việc giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến giữa các cơ quan còn yếu, và vấn đề không nằm ở hạ tầng kỹ thuật.