“Khát vọng Việt Nam” và “tụt hậu không còn là nguy cơ”

“Khát vọng Việt Nam” và “tụt hậu không còn là nguy cơ”

Có rất nhiều quyết tâm và giải pháp thể hiện “khát vọng Việt Nam” tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) đầu tiên giữa Chính phủ và các nhà tài trợ cuối tuần trước. Song, tôi cứ suy nghĩ mãi về tình trạng tụt hậu của nền kinh tế, một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận, khi tham dự sự kiện này trong vai trò phóng viên đưa tin.