Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới

VietTimes – Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương -  yêu cầu Quân ủy Trung ương và toàn quân tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.