Loại vải thần kỳ có thể lưu trữ dữ liệu mà không cần dùng đến điện và internet

Loại vải thần kỳ có thể lưu trữ dữ liệu mà không cần dùng đến điện và internet

VietTimes - Một công nghệ mới có thể biến quần áo của bạn trở thành một phần trong mạng lưới thiết bị kết nối internet (IoT). Tuy nhiên, không giống như các thiết bị IoT khác, loại vải thông minh để may quần áo này hoàn toàn không cần điện. Công nghệ này mở ra triển vọng rất khả quan về các ứng dụng lưu trữ dữ liệu mới, ứng dụng nhận dạng mới trên điện thoại thông minh, và nhiều ứng dụng hữu ích khác.