Chùm ảnh trẻ em Trung Đông trong chiến tranh

Chùm ảnh trẻ em Trung Đông trong chiến tranh

Chiến tranh hiện đại mang lại đau khổ lớn cho người dân, đặc biệt là phần dễ tổn thương nhất - trẻ em. Dưới đây là hình ảnh của trẻ em đang sống trong một khu vực chiến tranh và đau khổ phải chịu đựng. Hình ảnh từ Syria và Iraq, nhưng tất cả hậu quả xung đột vũ trang trên hành tinh.