Những kho báu “từ trên trời rơi xuống”

Những kho báu “từ trên trời rơi xuống”

VietTimes – Cho dù có nằm mơ thì nhiều người cũng chẳng ngờ được rằng họ lại tìm thấy một kho báu kỳ lạ hoặc những phát hiện khảo cổ quan trọng làm thay đổi cuộc sống cuộc sống của họ mãi mãi. Mua một bức tranh cũ, phá nhà hay chơi đào đất, không ít người đã may mắn tìm thấy những "kho báu" có giá từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu USD.
“Bay lên tới ước mơ, Tổ quốc đang gọi ta”

“Bay lên tới ước mơ, Tổ quốc đang gọi ta”

Bước vào mùa thu cách mạng thứ 71, đất nước đang đứng trước những vận hội lớn để cất cánh bay cao hơn nữa tới những thắng lợi mới, tiếp tục hội nhập sâu vào cộng đồng quốc tế với vị thế ngày càng vững chắc, tầm vóc và uy tín ngày càng được củng cố mạnh mẽ.