Khoanh vùng các ngân hàng đang phải “nuôi nợ xấu”, báo lãi “ảo”

Khoanh vùng các ngân hàng đang phải “nuôi nợ xấu”, báo lãi “ảo” Analysis

VietTimes – “Một số ngân hàng hiện nay đang phải liên tục huy động tiền gửi mới để trả lãi tiền gửi cũ vì lãi dự thu chưa thu được, ngân hàng chưa có tiền”. Báo cáo tài chính của ngân hàng mặc dù ghi nhận khoản lãi trên số tiền cho vay nhưng thực tế chưa nhận được “tiền tươi thóc thật”.