Sẽ ra sao khi rô-bốt cũng có da thịt giống con người?

Sẽ ra sao khi rô-bốt cũng có da thịt giống con người?

VietTimes -- Các nhà khoa học đã chế tạo ra một phương pháp phát triển Hydrogel theo cách tương tự như sự phát triển hữu cơ của thực vật hoặc mô động vật. Nghiên cứu này tạo ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực công nghệ mô. Nó cũng mở ra một hướng đi mới cho Soft Robot - công nghệ kết nối robot với các hệ thống và truyền động silicone dẻo.