Tình trạng khó khăn của chủ đầu tư BOT Thái Nguyên – Chợ Mới từ “góc nhìn” Cienco4

Tình trạng khó khăn của chủ đầu tư BOT Thái Nguyên – Chợ Mới từ “góc nhìn” Cienco4

VietTimes – Khó khăn về tài chính của chủ đầu tư dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới không chỉ ở trong những con số như trong công văn “kêu” với Quốc hội. Nó còn được phản ánh một phần và sẽ có tác động không nhỏ đến tình hình tài chính của Cienco4 – doanh nghiệp đang chuẩn bị "lên sàn".