Sự “cấm vận” của Mỹ với Huawei chưa là gì so với sự “cấm vận” của Trung Quốc với Google và các công ty công nghệ Mỹ

Sự “cấm vận” của Mỹ với Huawei chưa là gì so với sự “cấm vận” của Trung Quốc với Google và các công ty công nghệ Mỹ

VietTimes – Việc Tổng thống Donald Trump đưa Huawei vào “danh sách đen” sẽ khiến cho người khổng lồ viễn thông Trung Quốc gặp nhiều thiệt hại về kinh tế. Nhưng nhìn theo hướng ngược lại, đã có hàng tá công ty và dịch vụ của Mỹ bị Trung Quốc “cấm cửa” từ nhiều năm nay, khiến họ không thể tìm kiếm được lợi nhuận từ thị trường khổng lồ tỷ dân này.