Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có gì?

Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có gì?

VietTimes -- Trang thông tin điện tử  của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chú trọng phản ánh về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đặc biệt là những bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. 
Phát hiện nhiều trang tin, mạng xã hội vi phạm nghiêm trọng

Phát hiện nhiều trang tin, mạng xã hội vi phạm nghiêm trọng

VietTimes -- Nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, Cục PTTH&TTĐT đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm (nếu có).