HHC: Thế “bí” của ban lãnh đạo Bánh kẹo Hải Hà

HHC: Thế “bí” của ban lãnh đạo Bánh kẹo Hải Hà

VietTimes – Quyết định xử phạt của UBCKNN ngày 04/01/2018 đối với ban lãnh đạo của Haihaco vừa qua dường như là hệ quả sau 3 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bất thành. Nội dung xử phạt phần nào đó cũng cho thấy “mâu thuẫn” đang phát sinh giữa cổ đông mới và ban lãnh đạo cũ sau khi Vinataba thoái vốn.