FLC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

FLC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Viettimes - CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa liên tiếp công bố 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT). Cả 3 Nghị quyết đều liên quan đến công tác nhân sự của tập đoàn, trong đó có 1 nghị quyết cho thôi giữ chức vụ và 2 nghị quyết bổ nhiệm liên quan đến Ông Lê Thành Vinh và Ông Trần Quang Huy.