Những dấu hiệu cho thấy Quân đội Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch quân sự

Những dấu hiệu cho thấy Quân đội Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch quân sự

VietTimes -- Theo chuyên gia Trung Quốc, nếu muốn biết Quân đội Mỹ có muốn đánh trận hay không thì phải xem họ có tập kết vệ tinh do thám hay không, có điều động binh lực, tập kết trang thiết bị vũ khí, khí tài, vật tư quân nhu hay không và có điều chỉnh hệ thống chỉ huy ở khu vực tác chiến hay không.