Công nghiệp không khói và 6 chữ: Vào sâu - ở lâu - ra chậm

Công nghiệp không khói và 6 chữ: Vào sâu - ở lâu - ra chậm

VietTimes -- Xoay quanh cuộc Hội thảo: “Kết nối doanh nghiệp với làng nghề truyền thống trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô” rất nhiều đại biểu đã khẳng định cần phải phát triển du lịch gắn với làng nghề, phát triển nền công nghiệp không khói với tiêu chí: Vào sâu - ở lâu - ra chậm.