10 sự thật khoa học sai lầm mà chúng ta đã từng cho là đúng

10 sự thật khoa học sai lầm mà chúng ta đã từng cho là đúng

VietTimes -- Trong lịch sử nhân loại ghi nhận không ít lý thuyết khoa học sai lầm. Đa phần những sai sót được phát hiện ra ngay lập tức. Nhưng có một số sai lầm phải mất thời gian dài mới được con người nhận ra, nhưng lúc đó nó đã để lại những hậu quả đáng tiếc.