Bán danh bằng ăn... bẩn

Bán danh bằng ăn... bẩn Analysis

Viettimes -- Cái danh của một người là sự tích lũy và hội tụ của niềm tin, ý chí, trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín qua quá trình sống, công tác, cống hiến. Nó sẽ là “đóa hoa thơm” lưu truyền, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Ấy nhưng ngày nay có chuyện ngược đời khi nhiều cán bộ, đảng viên ở ta bán danh với giá cực kỳ rẻ mạt bằng ăn... bẩn.