Tổng đài Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Đa kênh Hợp nhất: Sản phẩm cho các doanh nghiệp bán hàng thời 4.0

Tổng đài Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng Đa kênh Hợp nhất: Sản phẩm cho các doanh nghiệp bán hàng thời 4.0

VietTimes -- Khởi đầu với việc mở website banhangtructuyen.vn vào năm 2008, ông Phan Thanh Hiền nhận thấy một thực tế là doanh nghiệp bị lãng phí về nhân lực và chi phí cho việc chăm sóc khách hàng và quản lý bán hàng. Vì thế, chính siêu thị trực tuyến này phải có một giải pháp CNTT tổng thế để quản lý các hoạt động đó.