Tên lửa Tomahawk Mỹ sẽ bay theo hướng nào lần sau?

Tên lửa Tomahawk Mỹ sẽ bay theo hướng nào lần sau?

Cần phải đáp trả mỗi hành động phô trương sức mạnh bằng những hành động tương tự. Điều đó đặc biệt quan trọng ở khu vực Trung Đông, vì ở đó mọi người đều tôn trọng sức mạnh. Cả thế giới sẽ bị đe dọa nếu Nga đáp trả bằng ngôn ngữ "Tomahawk", Sputnik nhấn mạnh.