1975 – 2015 Bài học cho các chính khách phương Tây

1975 – 2015 Bài học cho các chính khách phương Tây

Ngày 30.04.2015 người Việt Nam kỷ niệm 40 năm kết thúc cuộc đấu tranh trường kỳ dành thắng lợi, mang lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương. Báo "Truyền thông tự do" đăng tải bài viết về giá trị bài học Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới.