Toán học ứng dụng thiếu “đất” ứng dụng, vì sao?

Toán học ứng dụng thiếu “đất” ứng dụng, vì sao?

VietTimes – "Cũng có một số địa phương có ý định đặt hàng chúng tôi để tính toán thống kê cho họ với một số nhu cầu. Nhưng họ lại đòi hỏi phải được nhận lại tới 50% giá trị hợp đồng. Chúng tôi không thể tiếp tay cho tham nhũng và cũng không muốn trở thành tòng phạm của tham nhũng nếu những hợp đồng đó được pháp luật sờ đến".