An Quý Hưng rút khỏi dự án Văn Phú Complex

An Quý Hưng rút khỏi dự án Văn Phú Complex

VietTimes – Điều này không dễ nhìn thấy ngay. Nó khuất lấp sau bản công bố thông tin đã được “xử lý”, mà Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) gọi là “Bản trích lục” Nghị quyết số 1209/NQ-HĐQT.
Các sếp VPI nhận thù lao… 0 đồng

Các sếp VPI nhận thù lao… 0 đồng

VietTimes -- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 vừa được cổ đông CTCP Văn Phú Invest (HoSE: VPI) thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đã quyết nghị nội dung này.
VPI: Quỹ đất ấn tượng từ BT

VPI: Quỹ đất ấn tượng từ BT

VietTimes -- Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HNX: VPI) đang sở hữu một quỹ đất rất ấn tượng. Cách thức mở rộng quỹ đất và thâu tóm các khu đất đắc địa của VPI cũng ấn tượng không kém.