Video: Tổ hợp súng tiểu liên - phóng lựu chuyên dùng cho đặc công chống khủng bố

Video: Tổ hợp súng tiểu liên - phóng lựu chuyên dùng cho đặc công chống khủng bố

VietTimes -- Loại vũ khí đặc chủng, chuyên dùng cho các hoạt động tác chiến đường phố, dành cho lực lượng đặc công, đặc nhiệm chống khủng khủng bố. Súng tiểu liên - phóng lựu Groza OS-14 không được sản xuất và phổ cập rộng rãi trong lựu lượng vũ trang, nhưng rất hiệu quả trong tác chiến tầm gần và các hoạt động đặc biệt.