Trường học mới ở Nga: Đổi mới giáo dục với giáo viên thân thiện, học sinh tích cực

Trường học mới ở Nga: Đổi mới giáo dục với giáo viên thân thiện, học sinh tích cực

VietTimes: Những trường học kiểu mẫu mới chỉ xuất hiện ở các trường điểm trong các thành phố lớn. Các tỉnh và các vùng sâu, vùng xa, các thành phố nhỏ vẫn là những trường cũ mà thế hệ học sinh ngày nay tiếp nhận từ thế hệ cha mẹ, thậm chí ông bà. Nhưng tiến trình đổi mới đã bắt đầu.