Trường Chính sách Công và Quản lý thuộc ĐH Fulbright sẽ mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt?

Trường Chính sách Công và Quản lý thuộc ĐH Fulbright sẽ mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt?

VietTimes -- GS. Thomas Vallely, Giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard đồng thời là Chủ tịch Quỹ tín thác giáo dục Việt Nam đã đề xuất đặt tên Trường Chính sách Công và Quản lý (trước đây là Chương trình VELP) thuộc Đại học Fulbright theo tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.