Thượng viện Mỹ thông qua TPA

Thượng viện Mỹ thông qua TPA

Quyền đàm phán nhanh (TPA) được Quốc hội thông qua sẽ mở đường cho Tổng thống Mỹ - Barrack Obama xúc tiến đàm phán với 11 quốc gia trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).