Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng mới

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14-2 đã ký các quyết định bổ nhiệm 3 Ủy viên Trung ương Đảng là Đỗ Văn Chiến, Huỳnh Văn Tí và Phạm Hồng Hà làm Thứ trưởng các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ-TB-XH, và Bộ Xây dựng.