Trái Đất đã thay đổi thế nào qua “thử thách 10 năm”?

Trái Đất đã thay đổi thế nào qua “thử thách 10 năm”?

VietTimes – Trào lưu thử thách 10 năm đang lan truyền trên mạng xã hội và trở nên thu hút thời gian gần đây. Bên cạnh chia sẻ ảnh cá nhân, những biến đổi của Trái Đất cũng được đề cập nhằm nâng cao nhận thức trách niệm, khuyến khích mọi người hành động bảo vệ Trái Đất.