Ấn Độ có thể yêu cầu các công ty lưu dữ liệu đám mây trong nước

Ấn Độ có thể yêu cầu các công ty lưu dữ liệu đám mây trong nước

Ấn Độ có thể sẽ yêu cầu các công ty internet lưu trữ dữ liệu của người dùng ở trong nước. Theo thông tin được Reuters đưa, chính sách lưu trữ đám mây của chính phủ Ấn Độ muốn các dữ liệu được tạo ra tại địa phương (bao gồm cả thông tin về người Ấn Độ) được lưu trữ trên các máy chủ đặt trong nước.