Đường sắt lắp hàng loạt camera giám sát mong giảm sự cố chạy tàu do chủ quan

Đường sắt lắp hàng loạt camera giám sát mong giảm sự cố chạy tàu do chủ quan

VietTimes -- Thông qua hình ảnh, âm thanh, tín hiệu từ camera truyền về, nếu phát hiện những sự việc đe dọa an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt, người giám sát có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để giải quyết kịp thời, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả xấu có thế xảy ra.