Mỗi người chỉ một biển số xe, có tài khoản ngân hàng mới được mua ô tô?

Mỗi người chỉ một biển số xe, có tài khoản ngân hàng mới được mua ô tô?

VietTimes -- Mới đây, các đơn vị liên quan như Tổng Cục đường bộ, Bộ Tài chính đã có các ý kiến góp ý về đề xuất như cá nhân khi đăng ký xe ôtô phải có tài khoản ngân hàng, đấu giá biển số, mỗi người chỉ sở hữu một ôtô, một biển số… của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội (PC67).