Dừng đập biệt phủ đại gia vàng trên núi Hải Vân: Trái ý dân, Thanh tra Chính phủ không can dự

Dừng đập biệt phủ đại gia vàng trên núi Hải Vân: Trái ý dân, Thanh tra Chính phủ không can dự

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định việc tháo dỡ hay để biệt phủ trái phép tồn tại là do TP Đà Nẵng quyết định và Thanh tra Chính phủ không can dự.Thanh tra Chính phủ không “nhúng tay” vào việc buộc phải tạm dừng và cũng không cản trở nghị quyết của HĐND TP.