Nhận diện vai trò của Bắc Kinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Nhận diện vai trò của Bắc Kinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam

VietTimes -- Bốn thập niên sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, tháng 10/2019, tại TP.HCM, nhà báo Nayan Chanda, hiện là Giáo sư Đại học Ashoka (Ấn Độ) đã chia sẻ với VietTimes những quan sát và nhận định của ông về cuộc xung đột trong quá khứ, bài học lịch sử và những mắc mứu trong mối quan hệ tay ba Mỹ - Việt -Trung hiện nay.