Đẩy mạnh áp dụng 3D Secure, xác thực sinh trắc học,... vào thẻ thanh toán

Đẩy mạnh áp dụng 3D Secure, xác thực sinh trắc học,... vào thẻ thanh toán

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, tiên tiến cho thẻ thanh toán, như tiêu chuẩn thẻ chip, 3D Secure, xác thực sinh trắc học, sử dụng QR Code, Tokenization,… phù hợp với xu hướng thanh toán trên thế giới, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán...