Công nghệ càng hiện đại thì càng tiết kiệm chi phí, vì sao giá nước của NMN sông Đuống vẫn cao gấp đôi?

Công nghệ càng hiện đại thì càng tiết kiệm chi phí, vì sao giá nước của NMN sông Đuống vẫn cao gấp đôi?

VietTimes – Quá trình tính giá nước cần có đơn vị độc lập kiểm tra, xem dùng hóa chất hết bao nhiêu, dùng điện tốn thế nào, cần bao nhiêu nhân công. Trên cơ sở mẫu nước, sẽ tính ra lượng hóa chất xử lý. Nước ô nhiễm xử lý tốn kém là đúng nhưng nếu áp dụng công nghệ càng hiện đại thì phải càng tiết kiệm chi phí nhân công. Như vậy, việc tăng giá gấp đôi nơi khác là chưa rõ lý do.
Trường hợp nào phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu?

Trường hợp nào phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu?

VietTimes -- Từ 1/7, những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu gồm: Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá; khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường.