3 giải pháp xây dựng chính phủ điện tử hiện đại, hướng tới phát triển nền kinh tế số

3 giải pháp xây dựng chính phủ điện tử hiện đại, hướng tới phát triển nền kinh tế số

VietTimes -- Đó là Mô hình triển khai trung tâm giám sát, xử lý sự cố An ninh an toàn thông tin (SOC) cho các đơn vị chính phủ; Giải pháp hạ tầng điện toán đám mây và bảo mật dữ liệu cho khối tài chính - ngân hàng, bảo hiểm và Sử dụng trí tuệ nhân tạo tiến tới cá thể hóa các dịch vụ tài chính.